مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- اهداف و زمینه‌ها
زمینه و هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (J Arak Uni Med Sci) (قبلاً به نام «رهاورد دانش» در نسخه های چاپی) یک مجله آن لاین یا دسترسی آزاد و داوری تخصصی است که مقالات پژوهشی اصیل، مروری، گزارش مورد، مقالات کوتاه، بررسی عکس و نامه به سردبیر را در زمینه های مختلف علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی از جمله بیوانفورماتیک، پزشکی هسته ای، تشخیص مولکولی، طب سنتی، زنان و زایمان، آسیب شناسی، عصب شناسی، ویروس شناسی، اپیدمیولوژی، میکروب شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، روان شناسی، پرستاری و مامایی، خون شناسی و سایر موضوعات مربوطه را به صورت دو ماه نامه منتشر می کند.
این مجله مداخلات بالینی و پزشکی و نیز روش های جلوگیری و درمان بیماری ها را به طور ویژه مدنظر قرار می دهد.
مقالات به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی انتشار می یابند.
مجله ما به تمامی توصیه ها رهنمودهای «کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی»(ICMJE) و «کمیته اخلاق در انتشار»(COPE) پایبند است.
دانشگاه علوم پزشکی اراک به عنوان ناشر مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک کلیه ی اقدامات مربوط به نشر مقالات را اداره می نماید.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://amuj.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب