دوره 20، شماره 12 - ( اسفندماه 1396 1396 )                   جلد 20 شماره 12 صفحات 63-73 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، golaghaei@arakmu.ac.ir
چکیده:   (877 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: ارتقاء کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر به منظور کنترل عوامل خطر و کاهش احتمال بستری مجدد ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر آموزش توسط همتایان بر کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی انجام شد.
مواد و روش­ ها: در این کارآزمایی بالینی، دو بیمار با جراحی قبلی پیوند عروق کرونر به عنوان آموزش دهنده همتا تعلیم داده شدند. بیمارانی که در برنامه عمل پیوند کرونر قرار داشتند، به صورت سیستماتیک در دو گروه کنترل و آزمون قرار داده شدند. هر دو گروه قبل از عمل جراحی، آموزش خود مراقبتی پس از ترخیص را در بخش دریافت کردند. گروه آزمون (40n=) توسط آموزش دهندگان همتا آموزش داده شدند. گروه کنترل(40n=)، آموزش روتین توسط پرستاران بخش را دریافت کردند. کیفیت زندگی بیماران قبل از عمل، یک و دو ماه پس از ترخیص با استفاده از فرم کوتاه 12 سوالی پرسشنامه کیفیت زندگی بررسی شد. آزمون تحلیل واریانس چند متغیره به منظور تحلیل داده ها به کار گرفته شد.
یافته ها: در گروه آزمون، میانگین نمرات کیفیت زندگی قبل از عمل، یک ماه و دو ماه پس از ترخیص به ترتیب90/4 ± 82/31، 83/3 ± 06/28 و96/4 ±82/35 بود. در حالی که در گروه کنترل به ترتیب 91/6±56/31 ،03/4± 31/29 و21/4±58/25 بود. نتایج نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی دو گروه، یک و دو ماه پس از ترخیص با هم تفاوت داشت) 52/13 F=‚001/0(p<، به طوری که میانگین کیفیت زندگی در گروهی که توسط همتایان آموزش دیدند بالاتر از گروه کنترل بود.
نتیجه ­گیری: بیمارانی که توسط همتایان آموزش داده شدند، پس از جراحی پیوند عروق کرونر قلب در مقایسه با گروه کنترل کیفیت زندگی بهتری داشتند. به نظر می رسد آموزش بیماران توسط همتایان می تواند در خود مراقبتی و بهبود کیفیت زندگی این بیماران سهم موثری داشته باشد.
متن کامل [PDF 896 kb]   (268 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵