:: دوره 19، شماره 12 - ( اسفند ماه 1395 1395 ) ::
جلد 19 شماره 12 صفحات 34-42 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زوجین
نعیمه اکبری ترکستانی، پلینوس رمضان نژاد ، محمدرضا عابدی، بابک عشرتی، عباس نکوبهر، پانته آ رمضان نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، p.ramezannejad@arakmu.ac.ir
چکیده:   (2257 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: خانواده سلول بنیادی پیکر جامعه است و سلامت آن، تعالی روحی ومعنوی و رشد فکری جامعه را در پی دارد. یکی از مباحث عام جامعه امروز، تقویت پایه‌های زندگی زناشویی است. بیش از نیمی از مشکلات جنسی که باعث نابودی زندگی و روابط زناشویی می‌شود، به علت آگاهی ناکافی یا عقاید نادرست در مورد روابط جنسی ایجاد می‌شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زوجین می‌باشد.

مواد و روشها: مطالعه حاضریک کارآزمایی بالینی می‌باشد. جمعیت هدف این پژوهش، زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج شهر اصفهان در سال 1394 بودند. نمونه‌ای به حجم 60 زوج انتخاب و وارد مطالعه شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله(30 زوج) و کنترل(30 زوج) جای گرفتند. پس از آموزش، پرسش‌نامه عملکرد جنسی برای دو گروه تکمیل گردید. سپس داده‌ها از طریق نرم افزار spssنسخه 21 و آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: نتایج این مطالعه نشان داد که اختلاف معنا‌داری بین تاثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی عملکرد جنسی زوجین نسبت به روش مرسوم مشاوره قبل از ازدواج وجود نداشت(02/0<p).

نتیجهگیری: نتایج این پژوهش با شرایط مذکور حاکی از عدم تفاوت در عملکرد جنسی زوجین بین مشاوره قبل از ازدواج و رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بود. از این رو، نیاز به پژوهش‌هایی با تعداد نمونه بیشتر و با انتخاب گروه هدفی که بین یک تا پنج سال از ازدواج آنان گذشته باشد، احساس می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، عملکرد جنسی، مشاوره پیش از ازدواج
متن کامل [PDF 631 kb]   (955 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: زنان و مامايي
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 12 - ( اسفند ماه 1395 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها